top of page
‏תמונה מ-תומר פיין_edited.jpg

טקס בקשת חזון Vision Quest

vision quest הוא אחד הטקסים העתיקים המחברים אדם לטבע ולכוחות הבריאה

‏תמונה מ-תומר פיין.jpg
‏תמונה מ-תומר פיין.jpg

מראשית הזמן יצאו אנשים לטבע לספוג את כוחות בראשית, להירפא ולקבל הכוונה והדרכה בדרך.

כוחות הטבע נוגעים בלב ונפש האדם בדרך כה עמוקה המאפשרת לתודעה לנוע מעבר למרחב ולזמן ולקבל מה שאנו קוראים חזון, נגיעה של בורא עולם בתודעת האדם, נגיעה ממרחבי האינסוף, הכוללת מידע עבור אדם, משפחה, קהילה, אומה.

בטקס האדם מוותר על כל חיבור עם העולם הגשמי, יוצא רחוק אל הטבע, בדרך כלל על ראש הר, יושב בתוך מעגל מקודש , עטוף בכוחות הטבע, תמיכה של אנשים טובים,  איש רפואה המנחה את הטקס ובורא עולם, שולח קולו ממקום עמוק ואמתי של תחינה ונפתחים שערי שמיים.

מתעורר חיבור ישיר לאיכויות הבריאה: לשמש, לרוח, לאדמה, להוויה, לפעימה גדולה ולכל צורות החיים.

האדם הפשוט עולה להר כדי להתחבר, להתפלל ולאפשר ליד הגדולה של החיים לגעת בלב, להחלים, לפרוש כנפיים ולעוף גבוה גבוה , להעמיק שורש, ללמוד ולהוליד חיבור מקודש בין אדמה ושמיים.

2 מחזורים בערבה
20-27 לדצמבר 2024
מחזור שני 
12\28 - 1\4
ערב הכנה 9-11 18:00 במושב אומץ

  • Whatsapp
‏תמונה מ-תומר פיין.jpg
bottom of page